Verslag jaarvergadering IJsvereniging Noorder Rondritten

Op 11 november jongstleden is de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Het was de eerste jaarvergadering die door de nieuwe voorzitter Ludy Bultena geleid werd. Na een warm welkom aan alle vertegenwoordigers van de leden werd middels een minuut stilte stilgestaan bij het recent overlijden van erelid Jans Bazuin. Op 21 december, ijs en weder dienende met […]

Verslag jaarvergadering IJsvereniging Noorder Rondritten Meer lezen »