Verslag jaarvergadering IJsvereniging Noorder Rondritten

Op 11 november jongstleden is de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Het was de eerste jaarvergadering die door de nieuwe voorzitter Ludy Bultena geleid werd. Na een warm welkom aan alle vertegenwoordigers van de leden werd middels een minuut stilte stilgestaan bij het recent overlijden van erelid Jans Bazuin.

Op 21 december, ijs en weder dienende met betrekking tot eventuele corona-maatregelen, vindt in Stedum de cursus IJsmeester plaats, waarvoor leden zich nog steeds aan kunnen melden. Nadat de kascommissie de penningmeester decharge heeft verleend, zijn de bestuursleden, de heren Tinus Ubbens en Frans Hegeman, herbenoemd. In navolging daarop werd mevrouw Ninetta Boddeüs door de vergadering gekozen en benoemd als secretaris.

Hierna is uitgebreid stilgestaan bij het afscheid van de heren Piet Wieringa en Bennie Kluiter. Piet is 33 jaar bestuurslid geweest, waarvan 14 jaar als voorzitter. Bennie is 25 jaar bestuurslid geweest, waarvan een drietal periodes als vice-voorzitter. In al die jaren is hij met name wedstrijdcoördinator geweest. Voor hun enorme staat van dienst zijn ze unaniem door de vergadering als ereleden benoemd. Daar bovenop ontvingen beide heren uit handen van Bert Jonkers, voorzitter van het KNSB gewest Groningen/Drenthe een waarderingsspeld ter verdienste van meer dan 25 jaar bestuurslidmaatschap van een IJsvereniging.

Na een kort woord van dank door beide heren werd de avond afgesloten met een presentatie van Jolanda Langeland. Langeland is zelf marathonschaatster geweest en gaf inzicht in hoe haar carrière is verlopen. Tegenwoordig werkt ze bij de provincie waar ze verantwoordelijk is voor het stimuleren  van fietsen. De fietstocht “Noorder Rondritten” is in ontwikkeling. Deze fietstocht stimuleert het fietsen voor zowel de sportieve, als de recreatieve fietser en wordt onderweg gekenmerkt door typerende Noorder Rondritten herkenningspunten.

 

 

Meer nieuwsberichten

Gewijzigde statuten zijn klaar

De statuten van de IJsvereniging Noorderrondritten zijn recentelijk aangepast door notariskantoor Huitsing en Poort, na goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering. Deze wijzigingen markeren een belangrijke

Lees meer »
wooden ladle and spatula on top of table

Noorderrondrit kouk

Noorderrondrittenkouk. 500 gram zulfriezend bakmeel 250 gram havermout 500 gram broen sukker 400 gram roombodder (langzoam smolten) Alles deurnkander ruiern en op n ienvette en

Lees meer »