Noorder Rondritten wijzigt parcours en neemt Stedum op in route

Op de algemene ledenvergadering van de IJsvereniging Noorder Rondritten heeft de vergadering ingestemd met een voorstel tot het wijzigen van de route. Voortaan wordt het dorp Stedum, tijdens de toertocht van 85
kilometer vanuit Appingedam, aangedaan.

Al enkele jaren beijvert het de IJsvereniging Stedum om opgenomen te worden in de route van de Noorderrondrit. De organisatie heeft het afgelopen jaar samen met de betrokken trajectverenigingen naar mogelijkheden gezocht om dit te kunnen realiseren. Het voorstel is tijdens de jaarlijkse ledenvergadering aangenomen.

Het opnemen van Stedum in de route heeft tot gevolg dat een ander deel van de route verdwijnt. Het keerpunt Oosterhoogebrug wordt geschrapt, wat inhoudt dat de rijders van de toertocht uit Appingedam voortaan keren in Ruischerbrug. De wedstrijd en de lange toertocht (160 kilometer) blijven Oosterhoogebrug wel aandoen en komen niet in Stedum. Hiermee blijft de stad Groningen onderdeel van het traject.

Wellicht wordt Stedum al spoedig als onderdeel van de Noorder Rondritten bezocht daar de weergoden een strenge winter voorspellen. Of dat genoeg zal zijn voor een daadwerkelijke tocht zal moeten blijken. De organisatie, in een nieuwe bestuursformatie, laat in ieder geval weten er klaar voor te zijn.

Meer nieuwsberichten

Schema clustervergaderingen

De komende periode gaan bestuursleden in gesprek met de verschillende clusters. Tijdens deze bijeenkomsten worden onder andere afspraken met elkaar geverifieerd en worden materialen geïnventariseerd.

Lees meer »