In memoriam: Jans Bazuin

Vlak voor de jaarvergadering van onze vereniging ontvingen wij het droevige bericht dat een erelid van onze vereniging, Jans Bazuin, op 9 november 2021, op 88 jarige leeftijd is overleden.

Jans Bazuin was, samen met enkele andere leden van de ijsclub Baflo, één van de aanjagers om de ijsvereniging Noorder Rondritten, halverwege de jaren 80 in de vorige eeuw, nieuw leven in te blazen. Onder leiding van de ijsclub Baflo, waar Jans toen voorzitter van was, is er een nieuw bestuur samengesteld. Jans nam zitting in dat bestuur. Kort nadat het bestuur was geïnstalleerd heeft dat geleid tot de bekende en prachtige Noorder Rondritten in 1985, 1986 en 1987.

Jans heeft tot aan zijn vertrek uit het bestuur in 2004, steeds een belangrijke rol in de vereniging vervuld. Van zijn ervaring uit de eerste jaren hebben latere bestuursleden veel voordeel gehad en Jans werd daarmede de nestor van het bestuur van de Noorder Rondritten.

Op 21 oktober 2004 is Jans Bazuin door de vereniging voor zijn verdiensten benoemd tot erelid.

Wij wensen de familie veel sterkte toe om het verlies van Jans te dragen.

Meer nieuwsberichten

Schema clustervergaderingen

De komende periode gaan bestuursleden in gesprek met de verschillende clusters. Tijdens deze bijeenkomsten worden onder andere afspraken met elkaar geverifieerd en worden materialen geïnventariseerd.

Lees meer »