Gewijzigde statuten zijn klaar

De statuten van de IJsvereniging Noorderrondritten zijn recentelijk aangepast door notariskantoor Huitsing en Poort, na goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering. Deze wijzigingen markeren een belangrijke stap voorwaarts voor de vereniging, waarmee ze zich aanpassen aan de behoeften en besluiten van hun leden. De rol van het notariskantoor in dit proces onderstreept het juridische belang van de aanpassingen en de goedkeuring door de leden bevestigt draagvlak binnen de vereniging. Deze ontwikkeling zal bijdragen aan een efficiënter en transparanter bestuur, terwijl de focus blijft liggen op het bevorderen van schaatsplezier voor alle leden.

Meer nieuwsberichten

wooden ladle and spatula on top of table

Noorderrondrit kouk

Noorderrondrittenkouk. 500 gram zulfriezend bakmeel 250 gram havermout 500 gram broen sukker 400 gram roombodder (langzoam smolten) Alles deurnkander ruiern en op n ienvette en

Lees meer »

Schema clustervergaderingen

De komende periode gaan bestuursleden in gesprek met de verschillende clusters. Tijdens deze bijeenkomsten worden onder andere afspraken met elkaar geverifieerd en worden materialen geïnventariseerd.

Lees meer »